MERT YAVASCA

    İngiliz şair ve ressam William Blake’in “Tyger! Tyger!” isimli şiirini merkeze alan bu çalışma, altı kıtaya eşlik eden altı farklı kompozisyondan oluşmaktadır. Bütünlüklü bir sayfa düzeni gözetilerek oluşturulmuş, boya müdahaleli çizimlerin her birine şiirin bir kıtası eşlik etmektedir. Kıtalar, yok etme, değiştirme ve sorgulama uğraşılarına dair izler taşır. Çizimlerin titiz tavrına sıçramış çamurumsu boya lekelerinin varlığı, örtbas etmeye arzu duyan bir öznenin hakimiyetini akla getirir. Görünümlere dahil olmuş figürlerin, sorgulayıcı-meraklı duruşlarına yönelik azımsanmayacak denli kaba bir savunma dürtüsü, bu örtbasa eşlik eder. Blake’in pek çok felsefi yargıya gebe eserinin, kriminal bir bağlama oturtularak yeniden yorumlanması girişimi, geçmişin tekinsiz imgelerine atılan kontrollü bakışlar hissiyatı taşımaktadır.

Mert Yavasca 2015